Automatizovaný KANBAN

Co si představit?

Místa fyzické zásoby materiálu, který se má v KANBAN systému "točit" opatříme souborem senzorů a čidel, které budou automaticky v reálném čase sledovat úbytek jednotlivých položek zásob. Příklady využití viz články v levém menu.


Součástí koloběhu materiálu v systému KANBAN může být zařazeno samotné inteligentní montážní pracoviště.


Kontakt

LOGiMAN
+420603230059